Ana Sayfa Gündem 27 Aralık 2022 102 Görüntüleme

KTO’dan Ticaret Hukuku Sempozyumu

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sempozyumun açılışında konuşan Yargıtay Lideri Mehmet Akarca “Hatalı bir üzerinden tüm yargı sisteminin gaye alınarak yıpratılması yanlışsız değil değildir.” Dedi. Akarca, Toplumsal medya mahkemelerinin ise yargı, devlet ve topluma ziyan verdiğini söyledi. KTO Lideri Ömer Gülsoy’da arabuluculuk ve tahkim alanındaki uygulamaların daha nitelikli hale gelmesi, toplumsal ve çalışma barışının korunması için yargının oluşturduğu içtihatları da önemsediklerini belirterek “Yargıtay’ın ilgili hukuk dairelerinin verdiği kararlar uygulamadaki değerli bir boşluğu da doldurmaktadır.” sözlerini kullandı.

Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda düzenlenen ‘Ticaret Hukuku Sempozyumu’na, Yargıtay Lideri Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Ceza Genel Konseyi Lideri Eyup Yeşil, Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Şurası Lideri Adem Albayrak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Hukuk Genel Şurası üyeleri, tetkik yargıçları, Vali Gökmen Çiçek, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Lideri Memduh Büyükkılıç, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, KTO Lideri Ömer Gülsoy, Kayseri Adliyesi ile Kayseri Bölge Adliye Mahkemesinin Başsavcıları, Liderleri, Kayseri Baro Lideri Ali Köse, Avukatlar, çok sayıda akademisyen katıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan KTO Lideri Gülsoy, Kayseri’nin tarihi, endüstrisi ve turizminde hakkında bilgiler verdi. Mahkemelerimizin yükünü almak, iş dünyasına yardımcı olabilmek ve Ahilik kültürünü devam ettirmek için Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi hizmete sunduklarını söz eden Lider Gülsoy, kelamlarını şöyle sürdürdü.

“Ecdadımızın bize öğrettiği binlerce yıllık uzlaşma ve müsamaha kültürünün sonucu olan ‘Anadolu irfanı’ ile daha kısa müddette, daha adil ve daha şeffaf bir uzlaşma yeri oluşturduk. Uzun süren ticari davaların vakit ve maliyetini düşürmek, hasımlığı değil uzlaşı ve anlayışı hakim kılan bir yaklaşımı destekleyen bu sistemi getirmek için bu Merkez’i açtık. Bu kapsamda bilhassa arabuluculuk ve tahkim alanındaki uygulamaların daha nitelikli hale gelmesi, toplumsal ve çalışma barışının korunması için yargının oluşturduğu içtihatları da önemsiyoruz. Yargıtay’ın ilgili hukuk dairelerinin verdiği kararlar uygulamadaki kıymetli bir boşluğu da doldurmaktadır. Bu nedenle, emeği geçen bütün siz Yargı mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ediyoruz.”

Yargıtay Lideri Mehmet Akarca’da Yargıtay’ın son yıllarda birçok ıslahatı hayata geçirdiğini tabir ederek, bu ıslahat çalışmalarının etik, şeffaflık ve isimli kayıt olmak üzere 3 ana sütun üzerine inşa edildiğini kaydetti.

Yargıtay’ın ülkede içtihat birliğinin sağlanması ve yargı hizmetinin kalitesini arttırmasının en tesirli aracının gerekçeli kararlar olduğuna dikkati çeken Akarca, “Yargıtay, gerekçeli kararları ile konuşur. Çok bilinen bir kelamdır, hakim kararlarıyla konuşur. Yargıçlar az konuşan insanlardır. Çok fazla polemiğe girmek istemezler. Ancak aslında her soruya, her sıkıntıya verecek yanıtımız vardır. Bizim buradaki suskunluğumuz adaletin saygınlığının zedelenmemesi ve karşılıklı polemiklere girilmemesinin sağlanması içindir.” diye konuştu.

Akarca, isimli kalitenin kıymetli bir bileşeni olan gerekçeli karar kalitesinin yükseltilmesi gayesiyle yaklaşık 2 yıldan bu yana kapsamlı ve sistematik bir çalışma yürüterek Yargıtay Gerekçeli Karar Yazım Rehberi’ni hazırladıklarını anımsattı.

Rehberi bölge adliye mahkemelerine de dağıtmayı planladıklarını, rehber sayesinde bu kalite hareketinin yurt çapında tesirini göstereceğini vurgulayan Akarca, şöyle konuştu:

“Ocak ayından itibaren tüm Yargıtay daire ve genel heyetlerde uygulanacak olan rehber, ülkemizde isimli kalitenin artırılmasının itici gücü olacaktır. Rehbere uygun halde yazılacak gerekçeli kararlar, gelecek yıl haziran ayından itibaren faaliyete geçecek olan Yapay Zeka Tabanlı Yargıtay İçtihat Merkezi aracılığıyla da yaygınlaştırılacaktır. Şu an çalışmaları devam eden Yargıtay İçtihat Merkezi’nin faaliyete girmesi hukukçuların ve halkın Yargıtay’ın yeni ve yol göstericilik özelliği yüksek kararlarına erişimini kıymetli ölçüde kolaylaştıracaktır. Ayrıyeten Yargıtay’ın ülke çapında içtihat birliğini sağlama vazifesini daha faal biçimde yerine getirmesini de sağlayacaktır. Yakın gelecekte iş süreçlerinin, rapor kağıtlarının, birinci derece ve bölge adliye mahkemesi karar özetlerinin, ilam taslaklarının da yapay zeka dayanaklı olarak yapılması planlanmaktadır. Günümüzün teknolojik imkanlarından yaralanarak çalışmalarımıza standartlar getirilmesi, halkın itimadını sarsan farklı ya da keyfi uygulamaları önleyerek yargı hizmetinin kalitesini arttıracaktır.”

SOSYAL MEDYA UYARISI

Günümüzde kuvvetler ayrılığı prensibinin uygulanmasına ait sıkıntıların yanı sıra medya, baskı kümeleri yahut çıkar etraflarının yargı yetkisine müdahalede bulunmak istediğini ve yargı otoritesini zayıflatabilecek faaliyetler içerisine girildiğini söz eden Akarca, “Yargı otoritesinin zayıflaması, adil yargılanma hakkı, lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesi, soruşturmanın saklılığı muhakkak başlı hukuksal garantilerin de birebir ölçüde zayıflaması sonucunu doğurur.” değerlendirmesini yaptı.

Yargı kararlarının uygulanmamasının hukuk devleti unsuruna, demokrasiye ve bir bütün olarak da adalet sistemine ziyan vereceğine dikkati çeken Akarca, “Hiç kuşku yok ki demokratik bir toplumda yargı kararları da mahkeme kararları da eleştirilebilir. Lakin tenkitlerin insaf ve vicdan ölçüleri içerisinde mantıklı, hukuksal ve bilimsel olması gerekmektedir. Kusurlu bir karar üzerinden tüm yargı sisteminin amaç alınarak yıpratılması yanlışsız değildir. Çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu üzere Türk Ceza Muhakemesi sisteminde de yanlışlı kararların düzeltilmesini sağlayacak birçok sistem bulunmaktadır. Bir isimli olay duyulur duyulmaz şimdi kanıtlar dahi toplanmadan, yargılama sürecine ait kamuoyu baskısı oluşturmak gayesiyle yazılı ve görsel medya ile toplumsal medya üzerinden gerçek dışı ve sansasyonel haberler yayılması son derece vahimdir ve hatta bunlar cürümdür.” diye konuştu.

“KARAR VERMEK HAKİMİN ASİL GÖREVİ”

Karar vermenin hakimin asıl vazifesi olduğunu ve kimseye devredilemeyeceğini vurgulayan Akarca, şöyle devam etti: “Karar verme yetkisi kamuoyuna ilişkin olsaydı mahkemelere gerek kalmazdı. Hepinizin bildiği üzere çokça toplumsal medya mahkemelerine tanıklık ediyoruz. Buradan yargı ziyan görüyor, toplum ziyan görüyor, devlet ziyan görüyor. Yargıya olan inanç azalıyor. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekir. Karar katılaşıncaya kadar yargısal haberlere yorum katılmamalıdır. Aksi takdirde verilen karar ne kadar hakikat olursa olsun kamuoyunda yargıya olan itimat zedelenmektedir. Şuurlu ya da şuurlu formda kamuoyu oluşturmaya yönelik bu tıp faaliyetler karşısında vatandaşlarımızı ve tüm kurum ve kuruluşları ve şahısları dikkatli ve uyanık olmaya ihtimam göstermeye davet ediyorum.”

Hakim ve Cumhuriyet savcılarının yaptığı misyonun toplum için hayati kıymete sahip olduğuna dikkati çeken Akarca, vakit zaman zorluklarla karşılaşılabileceğini fakat ehliyet ve liyakat sahibi, kendisini mesleğine adamış bir hakim ve Cumhuriyet savcısının üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluğun bulunmadığını vurguladı.

Tüm yargı mensuplarının tarafsızlık, dürüstlük, eşitlik, mesleğe yaraşırlık, ehliyet ve ihtimam üzere etik kıymetleri kendilerine rehber edinmesi gerektiğinin altını çizen Akarca, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Hakimler ve Cumhuriyet savcıları da insandır, toplumun bir ferdidir. Bu nedenle yargı mensupları, adaleti gerçekleştirmek için içinde yaşadıkları toplumu düzgün tanımalı ve toplumdan kopuk halde yaşamamalıdır. Yargıçlar ve Cumhuriyet savcıları hem özel hayatlarında hem de mesleksel faaliyetlerinde etik prensiplere uygun davrandıkları ölçüde yargı misyonunda başarılı olabilirler. Yargıçların ve Cumhuriyet savcılarının en hassas olması gereken bahis, yargı bağımsızlığı prensibidir. Hiç kimsenin ve hiçbir kurumun tesiri altında kalmamak, hakim ve Cumhuriyet savcısı olmanın en temel niteliğidir. Hakim ve Cumhuriyet savcısı hiçbir şeyden korkmaz, bahadır olmak zorundadır. Hakimlik mesleği, güçlü olmak, şahsî güç kazanmak için seçilen bir meslek değildir. Bu meslek bilgiye dayalı, alçak gönüllülük ve yüksek öz itimatla toplumda adaleti gerçekleştirmek için icra edilen bir meslektir. Günün sonunda elde edeceğimiz tek şey adaleti yerine getirmenin sağladığı manevi tatmin ve vicdan rahatlığıdır.”

Vali Gökmen Çiçek ise Akarca’yı kentte ağırlamaktan memnunluk duyduklarını lisana getirdi. Büyükşehir Belediye Lideri Memduh Büyükkılıç da iştirakçilere Kayseri hakkında bilgiler verdi.

Yargıtay Lideri Mehmet Akarca ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Vali Gökmen Çiçek ile protokol üyeleri sempozyumdan evvel Kayseri Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin açılışını yaptı.

Sempozyumun akabinde iki oturumda yapılan panellere geçildi.

Oturum Başkanlıklarını; Yargıtay Birinci Başkanvekili ve Hukuk Genel Konseyi Lideri Adem Albayrak ve Yargıtay Hukuk Genel Konseyi Üyesi Hafize Gülgün Vuraloğlu’nun yaptığı Sempozyum’a, Yargıtay Hukuk Genel Şurası yargıçları sunum yaparak katkı sağladı.

Programın sonunda Akarca ve Şahin’e el dokuması kilim ikram edildi.

hack forum hacker forumu warez forum gaziantep escort bayan gaziantep escort
tokat escort muğla escort hack forumbabilbet bahis forum bahis forumu fethiye escort casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri